“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”
Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

DAFTAR NAMA PENGURUS RT / RW

MASA JABATAN 2020-2026

DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Surat Keputusan Kepala Desa Jatilor Nomor : 147/34/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan PengurusRT, RW Desa Jatilor Kecamatan Godong Masa bakti 2020-2026

  

WILAYAH

DATA PENGURUS

RT

RW

NAMA

TEMPAT  LAHIR 

TANGGAL LAHIR

ALAMAT

JABATAN

 

01

ABDUL MUNTHOLIP

GROBOGAN

02-11-1985

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

KETUA

SABAR NARIMO

GROBOGAN

30-12-1975

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

SEKRETARIS

SUPRAPTO

GROBOGAN

10-10-1964

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

BENDAHARA

 

02

SUPARYADI

DEMAK

30-12-1961

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

KETUA

TEGUH PRAMONO

GROBOGAN

06-03-1988

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

SEKRETARIS

SARWO

GROBOGAN

01-07-1946

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

BENDAHARA

 

03

SUPANGAT

GROBOGAN

06-12-1969

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

SUTRISNO

GROBOGAN

10-09-1977

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

SEKRETARIS

MOCH BUDI RIYANTO

GROBOGAN

05-02-1999

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

BENDAHARA

 

04

MULYANTO

GROBOGAN

17-06-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

KETUA

MUH ZUHRI

GROBOGAN

04-07-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

KARMAIN

GROBOGAN

05-08-1979

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

BENDAHARA

 

05

SUWARLAN

GROBOGAN

31-12-1955

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

KETUA

SUPARMIN

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

MUSRI

GROBOGAN

31-12-1969

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

BENDAHARA

 

06

TARYONO

GROBOGAN

14-09-1963

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

KETUA

PUJIYANTO

GROBOGAN

11-07-1980

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

SEKRETARIS

SUPADI

GROBOGAN

07-07-1979

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

 

07

NGATIMIN

GROBOGAN

11-07-1964

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUDARJI

GROBOGAN

16-05-1971

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

MUHADI

GROBOGAN

31-12-1969

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

BENDAHARA

01

01

MOCH FADELAN

GROBOGAN

25-09-1960

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

KETUA

NUR HADI

GROBOGAN

08-03-1980

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

SEKRETARIS

SUPARMAN

BEKASI

10-10-1973

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

BENDAHARA

02

01

KAMSI

GROBOGAN

24-01-1951

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

KETUA

NURUL AHSAN

JEPARA

24-11-1981

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

SEKRETARIS

SUKADI

GROBOGAN

08-08-1961

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

03

01

MANGIN

GROBOGAN

25-09-1965

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

KETUA

ANSORI

GROBOGAN

31-12-1966

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

SEKRETARIS

MULYONO

GROBOGAN

31-12-1964

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

BENDAHARA

04

01

MOH MUTAIN

GROBOGAN

08-05-1983

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

KETUA

JASMANI

GROBOGAN

13-09-1969

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

SEKRETARIS

WAHYUDI

GROBOGAN

24-09-1980

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

BENDAHARA

01

02

SARWO

GROBOGAN

01-07-1946

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

KETUA

SUJITO

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

SEKRETARIS

KARMIN

DEMAK

31-08-1978

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

BENDAHARA

02

02

HARNANTO

GROBOGAN

01-02-1964

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

KETUA

SUJIYANTO

GROBOGAN

23-07-1985

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

SEKRETARIS

SUPRIYADI

GROBOGAN

17-11-1962

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

02

NGATEMIN

GROBOGAN

04-04-1971

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

KETUA

SUPARMAN

GROBOGAN

02-07-1979

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

AGUNG SUNARTO

GROBOGAN

05-10-1980

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

BENDAHARA

01

03

SOLEMAN

GROBOGAN

31-12-1962

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

KETUA

SUPRIYONO

GROBOGAN

20-05-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

SEKRETARIS

SAERI

GROBOGAN

21-09-1963

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

BENDAHARA

02

03

SUPANGAT

GROBOGAN

06-12-1969

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

M.JUPRI

GROBOGAN

22-06-1972

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

PURNOMO

GROBOGAN

31-07-1981

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

BENDAHARA

03

03

ISTOYO

MADIUN

15-02-1966

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

KETUA

AGUS WINARTO ADI

GROBOGAN

02-01-1965

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

SEKRETARIS

PARTONO

GROBOGAN

14-08-1984

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

BENDAHARA

04

03

NGASMAN

GROBOGAN

04-01-1970

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

KETUA

KARSONO

DEMAK

26-10-1969

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

SEKRETARIS

SUPARNYO

GROBOGAN

22-11-1956

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

BENDAHARA

01

04

MULYANTO

GROBOGAN

17-06-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

KETUA

SURONO

WONOGIRI

07-04-1977

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

SEKRETARIS

M.SUBAKIR

GROBOGAN

11-04-1973

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

BENDAHARA

02

04

SUJARWO

GROBOGAN

02-06-1967

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

KETUA

MASNAM

GROBOGAN

26-05-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

MUMUH BIYONO

GROBOGAN

21-01-1978

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

BENDAHARA

03

04

MUNTONO

GROBOGAN

12-06-1971

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

KETUA

WURYANTORO

GROBOGAN

26-12-1987

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

SEKRETARIS

A.MUCHOROBIN

GROBOGAN

26-09-1981

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

BENDAHARA

04

04

MUJIONO

GROBOGAN

24-03-1978

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

SUJOKO

GROBOGAN

05-03-1985

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

SEKRETARIS

SUTRIYONO

GROBOGAN

29-01-1985

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

BENDAHARA

01

05

SUPARMIN

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

KETUA

MUHAMAD NUR KAMID

GROBOGAN

18-04-1967

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

TASRIPAH

GROBOGAN

31-12-1974

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

BENDAHARA

02

05

SUGENG

GROBOGAN

14-07-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

KETUA

SUKISNO

GROBOGAN

05-05-1968

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

SEKRETARIS

MOHAMAD NURSAN

GROBOGAN

05-09-1985

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

BENDAHARA

03

05

SUWARNO

GROBOGAN

31-08-1967

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

KETUA

SUMARNO

GROBOGAN

31-12-1978

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

SEKRETARIS

SUKARJO

GROBOGAN

31-12-1964

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

BENDAHARA

01

06

SUMADI

GROBOGAN

03-11-1955

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

KETUA

SUTIKNYO

GROBOGAN

21-09-1981

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

SEKRETARIS

SUWARTO

GROBOGAN

17-07-1975

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

BENDAHARA

02

06

SUDARTO

GROBOGAN

07-07-1953

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

KETUA

SUDARJO

GROBOGAN

16-07-1957

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

SEKRETARIS

SUKAMTO

SRAGEN

21-07-1975

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

BENDAHARA

03

06

SUBAKIR

GROBOGAN

02-10-1978

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

KETUA

SURATMIN

GROBOGAN

17-06-1977

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

SEKRETARIS

SUWARDI

GROBOGAN

26-04-1969

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

01

07

KUSNADI

GROBOGAN

15-09-1979

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUPRIYANTO

GROBOGAN

23-12-1975

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

SEKRETARIS

SUPRAJA

GROBOGAN

07-03-1963

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

BENDAHARA

02

07

JUBAIDI

GROBOGAN

24-08-1971

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

KETUA

ENDANG BAHTIAR

TASIKMALAYA

12-03-1982

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

KARJONO

GROBOGAN

07-08-1978

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA

DAFTAR NAMA PENGURUS RT / RW

MASA JABATAN 2015-2020

DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Surat Keputusan Camat Godong Nomor : 141/19/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa RT, RW Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Masa bakti 2015-2020

  

WILAYAH

DATA PENGURUS

RT

RW

NAMA

TEMPAT  LAHIR 

TANGGAL LAHIR

ALAMAT

JABATAN

01

M.SHOLEH

BLORA

09-10-1985

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

KETUA

KARMAIN

GROBOGAN

27-12-1956

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

SEKRETARIS

MUKLAS

PATI

31-12-1968

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

02

HENRY SISWANTO

GROBOGAN

01-02-1966

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

KETUA

SUPARYADI

DEMAK

30-12-1961

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

SUWOTO

GROBOGAN

10-11-1968

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

JUMONO

GROBOGAN

24-08-1976

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

KUSNO

GROBOGAN

25-07-1963

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

SUYONO

GROBOGAN

08-05-1979

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

BENDAHARA

04

KARMAIN

GROBOGAN

05-08-1979

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

SUTRISNO

GROBOGAN

21-01-1968

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

SUTIYO

GROBOGAN

01-07-1966

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

BENDAHARA

05

KASNO

GROBOGAN

21-01-1971

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

KETUA

SUJARWO

GROBOGAN

14-04-1980

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

SUWARLAN

GROBOGAN

31-12-1957

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

BENDAHARA

06

SUMARSEHONO

BANTUL

01-04-1961

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

KETUA

TARYONO

GROBOGAN

14-09-1963

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

SEKRETARIS

SUPADI

GROBOGAN

07-07-1979

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

07

SUKARLIN

GROBOGAN

10-10-1953

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUPRIHATIN

GROBOGAN

17-03-1976

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

SANDUNG

GROBOGAN

31-12-1963

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA

01

01

MOCH FADELAN

GROBOGAN

25-09-1960

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

KETUA

NUR HADI

GROBOGAN

08-03-1980

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

SEKRETARIS

SUPARMAN

BEKASI

10-10-1973

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

BENDAHARA

02

01

KAMSI

GROBOGAN

24-01-1951

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

KETUA

NURUL AHSAN

JEPARA

24-11-1981

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

SEKRETARIS

SUKADI

GROBOGAN

08-08-1961

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

03

01

MANGIN

GROBOGAN

25-09-1965

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

KETUA

ANSORI

GROBOGAN

31-12-1966

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

SEKRETARIS

MULYONO

GROBOGAN

31-12-1964

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

BENDAHARA

04

01

MOH MUTAIN

GROBOGAN

08-05-1983

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

KETUA

JASMANI

GROBOGAN

13-09-1969

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

SEKRETARIS

WAHYUDI

GROBOGAN

24-09-1980

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

BENDAHARA

01

02

SARWO

GROBOGAN

01-07-1946

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

KETUA

SUJITO

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

SEKRETARIS

KARMIN

DEMAK

31-08-1978

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

BENDAHARA

02

02

HARNANTO

GROBOGAN

01-02-1964

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

KETUA

SUJIYANTO

GROBOGAN

23-07-1985

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

SEKRETARIS

SUPRIYADI

GROBOGAN

17-11-1962

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

02

NGATEMIN

GROBOGAN

04-04-1971

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

KETUA

SUPARMAN

GROBOGAN

02-07-1979

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

AGUNG SUNARTO

GROBOGAN

05-10-1980

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

BENDAHARA

01

03

SOLEMAN

GROBOGAN

31-12-1962

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

KETUA

SUPRIYONO

GROBOGAN

20-05-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

SEKRETARIS

SAERI

GROBOGAN

21-09-1963

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

BENDAHARA

02

03

SUPANGAT

GROBOGAN

06-12-1969

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

M.JUPRI

GROBOGAN

22-06-1972

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

PURNOMO

GROBOGAN

31-07-1981

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

BENDAHARA

03

03

ISTOYO

MADIUN

15-02-1966

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

KETUA

AGUS WINARTO ADI

GROBOGAN

02-01-1965

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

SEKRETARIS

PARTONO

GROBOGAN

14-08-1984

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

BENDAHARA

04

03

NGASMAN

GROBOGAN

04-01-1970

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

KETUA

KARSONO

DEMAK

26-10-1969

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

SEKRETARIS

SUPARNYO

GROBOGAN

22-11-1956

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

BENDAHARA

01

04

MULYANTO

GROBOGAN

17-06-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

KETUA

SURONO

WONOGIRI

07-04-1977

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

SEKRETARIS

M.SUBAKIR

GROBOGAN

11-04-1973

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

BENDAHARA

02

04

SUJARWO

GROBOGAN

02-06-1967

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

KETUA

MASNAM

GROBOGAN

26-05-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

MUMUH BIYONO

GROBOGAN

21-01-1978

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

BENDAHARA

03

04

MUNTONO

GROBOGAN

12-06-1971

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

KETUA

WURYANTORO

GROBOGAN

26-12-1987

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

SEKRETARIS

A.MUCHOROBIN

GROBOGAN

26-09-1981

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

BENDAHARA

04

04

MUJIONO

GROBOGAN

24-03-1978

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

SUJOKO

GROBOGAN

05-03-1985

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

SEKRETARIS

SUTRIYONO

GROBOGAN

29-01-1985

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

BENDAHARA

01

05

SUPARMIN

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

KETUA

MUHAMAD NUR KAMID

GROBOGAN

18-04-1967

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

TASRIPAH

GROBOGAN

31-12-1974

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

BENDAHARA

02

05

SUGENG

GROBOGAN

14-07-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

KETUA

SUKISNO

GROBOGAN

05-05-1968

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

SEKRETARIS

MOHAMAD NURSAN

GROBOGAN

05-09-1985

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

BENDAHARA

03

05

SUWARNO

GROBOGAN

31-08-1967

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

KETUA

SUMARNO

GROBOGAN

31-12-1978

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

SEKRETARIS

SUKARJO

GROBOGAN

31-12-1964

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

BENDAHARA

01

06

SUMADI

GROBOGAN

03-11-1955

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

KETUA

SUTIKNYO

GROBOGAN

21-09-1981

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

SEKRETARIS

SUWARTO

GROBOGAN

17-07-1975

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

BENDAHARA

02

06

SUDARTO

GROBOGAN

07-07-1953

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

KETUA

SUDARJO

GROBOGAN

16-07-1957

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

SEKRETARIS

SUKAMTO

SRAGEN

21-07-1975

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

BENDAHARA

03

06

SUBAKIR

GROBOGAN

02-10-1978

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

KETUA

SURATMIN

GROBOGAN

17-06-1977

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

SEKRETARIS

SUWARDI

GROBOGAN

26-04-1969

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

01

07

KUSNADI

GROBOGAN

15-09-1979

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUPRIYANTO

GROBOGAN

23-12-1975

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

SEKRETARIS

SUPRAJA

GROBOGAN

07-03-1963

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

BENDAHARA

02

07

JUBAIDI

GROBOGAN

24-08-1971

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

KETUA

ENDANG BAHTIAR

TASIKMALAYA

12-03-1982

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

KARJONO

GROBOGAN

07-08-1978

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA

DAFTAR NAMA PENGURUS RT / RW

MASA JABATAN 2010-2015

DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Surat Keputusan Camat Godong Nomor : 141/20/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa RT, RW Desa

 

WILAYAH

DATA PENGURUS

RT

RW

NAMA

PDDK

PEKERJAAN

ALAMAT

JABATAN

01

ROCH.SUWITO

SPG

PENSIUNAN

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

KETUA

PASMIN

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

SEKRETARIS

SUKAMTO

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

02

SUPRATIYONO

SLTP

PETANI

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

KETUA

SUPARYADI

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

SLAMET

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

SUPRIYANTO

SLTA

TNI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

KETUA

KUSNO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

SUPARNYO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

BENDAHARA

04

KARMAIN

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

MOH KODRI

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

SEKRETARIS

KHAMDANI

SLTA

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

BENDAHARA

05

SUWARLAN

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

KETUA

SURATMIN

SD

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

SUKARMIN

SD

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

BENDAHARA

06

SUWIGNYO

SLTA

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

KETUA

ISMAN MULYADI

SLTA

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

SEKRETARIS

TEJO PURYOTO

SLTA

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

BENDAHARA

07

SUKARLIN

SD

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SOLIKIN

SLTA

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

RASIPIN

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA

01

01

MOCH FADELAN

SLTP

SWASTA

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

KETUA

SAWIJAN

SLTA

PETANI

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

SEKRETARIS

HERIY PINTOKO AJI

SLTA

PETANI

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

BENDAHARA

02

01

KAMSI

SLTP

PETANI

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

KETUA

NURUL AHSAN

SLTA

SWASTA

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

SEKRETARIS

SUKADI

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

03

01

MAWARDI

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

KETUA

MANGIN

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

SEKRETARIS

ANSORI

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

BENDAHARA

04

01

SABAR NARIMO

SLTP

PETANI

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

KETUA

WAHYUDI

SLTP

PETANI

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

SEKRETARIS

JASMANI

SLTP

PETANI

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

BENDAHARA

01

02

SARWO

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

KETUA

SUJITO

SLTP

PEDAGANG

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

SEKRETARIS

PURWADI

SLTA

PETANI

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

BENDAHARA

02

02

AGUS MUNGIN

SD

SWASTA

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

KETUA

SUDARJI

SD

SWASTA

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

SEKRETARIS

NGATIMIN

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

02

ALI MUSTOFA

SLTP

PETANI

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

KETUA

SUPARMAN

SD

PETANI

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

AGUNG SUNARTO

SLTP

SWASTA

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

BENDAHARA

01

03

SUWARTO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

KETUA

SUPARDI

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

SEKRETARIS

SARPAN

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

BENDAHARA

02

03

SUPANGAT

SLTA

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

JUMONO

SD

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

JAYUS

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

BENDAHARA

03

03

MARSIDI

SLTP

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

KETUA

SURATMIN

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

SEKRETARIS

AGUS WINARTO ADI

SLTP

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

BENDAHARA

04

03

PARDJONO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

KETUA

KARSONO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

SEKRETARIS

PAIMIN

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

BENDAHARA

01

04

MULYANTO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

KETUA

SUTIYO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

SEKRETARIS

SURONO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

BENDAHARA

02

04

SUJARWO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

KETUA

SUNARDI

SD

PETERNAK

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

MASNAM

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

BENDAHARA

03

04

DIDIK NURHADI

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

KETUA

SUGIYANTO

SLTA

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

SEKRETARIS

SUGITO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

BENDAHARA

04

04

SUKARMIN

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

PUJIANTO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

SEKRETARIS

MUJIYONO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

BENDAHARA

01

05

SUPARMIN

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

KETUA

NURKHAMID

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

SUJARWO

SD

SWASTA

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

BENDAHARA

02

05

MUSRIYONO

SLTP

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

KETUA

ASPARI

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

SEKRETARIS

SUPRAPTO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

BENDAHARA

03

05

SUWARNO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

KETUA

KASAN

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

SEKRETARIS

SUKARJO

SD

PETANI

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

BENDAHARA

01

06

SUMADI

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

KETUA

SUTIKNYO

SLTP

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

SEKRETARIS

SUWARTO

SLTA

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

BENDAHARA

02

06

SUDARTO

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

KETUA

SUDARJO

SLTP

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

SEKRETARIS

SUKAMTO

SLTP

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

BENDAHARA

03

06

SUWARDI

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

KETUA

KADIM TARYONO

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

SEKRETARIS

SUBAKIR

SLTP

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

01

07

NGATIMIN

SD

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUPRIYANTO

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

SEKRETARIS

SUPROJO

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

BENDAHARA

02

07

SARIMIN

SD

PETANI

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

KETUA

SUDARJI

SD

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

SUPRIHATIN

SD

SWASTA

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA