Print
Category: RT - RW
Hits: 1245

DAFTAR NAMA PENGURUS RT / RW

MASA JABATAN 2015-2020

DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Surat Keputusan Camat Godong Nomor : 141/19/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa RT, RW Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Masa bakti 2015-2020

  

WILAYAH

DATA PENGURUS

RT

RW

NAMA

TEMPAT  LAHIR 

TANGGAL LAHIR

ALAMAT

JABATAN

01

M.SHOLEH

BLORA

09-10-1985

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

KETUA

KARMAIN

GROBOGAN

27-12-1956

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

SEKRETARIS

MUKLAS

PATI

31-12-1968

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

02

HENRY SISWANTO

GROBOGAN

01-02-1966

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

KETUA

SUPARYADI

DEMAK

30-12-1961

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

SUWOTO

GROBOGAN

10-11-1968

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

JUMONO

GROBOGAN

24-08-1976

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

KUSNO

GROBOGAN

25-07-1963

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

SUYONO

GROBOGAN

08-05-1979

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

BENDAHARA

04

KARMAIN

GROBOGAN

05-08-1979

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

SUTRISNO

GROBOGAN

21-01-1968

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

SUTIYO

GROBOGAN

01-07-1966

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

BENDAHARA

05

KASNO

GROBOGAN

21-01-1971

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

KETUA

SUJARWO

GROBOGAN

14-04-1980

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

SUWARLAN

GROBOGAN

31-12-1957

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

BENDAHARA

06

SUMARSEHONO

BANTUL

01-04-1961

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

KETUA

TARYONO

GROBOGAN

14-09-1963

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

SEKRETARIS

SUPADI

GROBOGAN

07-07-1979

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

07

SUKARLIN

GROBOGAN

10-10-1953

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUPRIHATIN

GROBOGAN

17-03-1976

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

SANDUNG

GROBOGAN

31-12-1963

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA

01

01

MOCH FADELAN

GROBOGAN

25-09-1960

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

KETUA

NUR HADI

GROBOGAN

08-03-1980

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

SEKRETARIS

SUPARMAN

BEKASI

10-10-1973

DSN.JATILOR RT 01 RW 01

BENDAHARA

02

01

KAMSI

GROBOGAN

24-01-1951

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

KETUA

NURUL AHSAN

JEPARA

24-11-1981

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

SEKRETARIS

SUKADI

GROBOGAN

08-08-1961

DSN.JATILOR RT 02 RW 01

BENDAHARA

03

01

MANGIN

GROBOGAN

25-09-1965

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

KETUA

ANSORI

GROBOGAN

31-12-1966

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

SEKRETARIS

MULYONO

GROBOGAN

31-12-1964

DSN.JATILOR RT 03 RW 01

BENDAHARA

04

01

MOH MUTAIN

GROBOGAN

08-05-1983

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

KETUA

JASMANI

GROBOGAN

13-09-1969

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

SEKRETARIS

WAHYUDI

GROBOGAN

24-09-1980

DSN.JATILOR RT 04 RW 01

BENDAHARA

01

02

SARWO

GROBOGAN

01-07-1946

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

KETUA

SUJITO

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

SEKRETARIS

KARMIN

DEMAK

31-08-1978

DSN.JATILOR RT 01 RW 02

BENDAHARA

02

02

HARNANTO

GROBOGAN

01-02-1964

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

KETUA

SUJIYANTO

GROBOGAN

23-07-1985

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

SEKRETARIS

SUPRIYADI

GROBOGAN

17-11-1962

DSN.JATILOR RT 02 RW 02

BENDAHARA

03

02

NGATEMIN

GROBOGAN

04-04-1971

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

KETUA

SUPARMAN

GROBOGAN

02-07-1979

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

SEKRETARIS

AGUNG SUNARTO

GROBOGAN

05-10-1980

DSN.JATILOR RT 03 RW 02

BENDAHARA

01

03

SOLEMAN

GROBOGAN

31-12-1962

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

KETUA

SUPRIYONO

GROBOGAN

20-05-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

SEKRETARIS

SAERI

GROBOGAN

21-09-1963

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 03

BENDAHARA

02

03

SUPANGAT

GROBOGAN

06-12-1969

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

KETUA

M.JUPRI

GROBOGAN

22-06-1972

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

SEKRETARIS

PURNOMO

GROBOGAN

31-07-1981

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 03

BENDAHARA

03

03

ISTOYO

MADIUN

15-02-1966

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

KETUA

AGUS WINARTO ADI

GROBOGAN

02-01-1965

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

SEKRETARIS

PARTONO

GROBOGAN

14-08-1984

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 03

BENDAHARA

04

03

NGASMAN

GROBOGAN

04-01-1970

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

KETUA

KARSONO

DEMAK

26-10-1969

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

SEKRETARIS

SUPARNYO

GROBOGAN

22-11-1956

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 03

BENDAHARA

01

04

MULYANTO

GROBOGAN

17-06-1975

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

KETUA

SURONO

WONOGIRI

07-04-1977

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

SEKRETARIS

M.SUBAKIR

GROBOGAN

11-04-1973

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 04

BENDAHARA

02

04

SUJARWO

GROBOGAN

02-06-1967

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

KETUA

MASNAM

GROBOGAN

26-05-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

SEKRETARIS

MUMUH BIYONO

GROBOGAN

21-01-1978

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 04

BENDAHARA

03

04

MUNTONO

GROBOGAN

12-06-1971

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

KETUA

WURYANTORO

GROBOGAN

26-12-1987

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

SEKRETARIS

A.MUCHOROBIN

GROBOGAN

26-09-1981

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 04

BENDAHARA

04

04

MUJIONO

GROBOGAN

24-03-1978

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

KETUA

SUJOKO

GROBOGAN

05-03-1985

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

SEKRETARIS

SUTRIYONO

GROBOGAN

29-01-1985

DSN.MULUNGAN RT 04 RW 04

BENDAHARA

01

05

SUPARMIN

GROBOGAN

31-12-1965

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

KETUA

MUHAMAD NUR KAMID

GROBOGAN

18-04-1967

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

SEKRETARIS

TASRIPAH

GROBOGAN

31-12-1974

DSN.MULUNGAN RT 01 RW 05

BENDAHARA

02

05

SUGENG

GROBOGAN

14-07-1980

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

KETUA

SUKISNO

GROBOGAN

05-05-1968

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

SEKRETARIS

MOHAMAD NURSAN

GROBOGAN

05-09-1985

DSN.MULUNGAN RT 02 RW 05

BENDAHARA

03

05

SUWARNO

GROBOGAN

31-08-1967

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

KETUA

SUMARNO

GROBOGAN

31-12-1978

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

SEKRETARIS

SUKARJO

GROBOGAN

31-12-1964

DSN.MULUNGAN RT 03 RW 05

BENDAHARA

01

06

SUMADI

GROBOGAN

03-11-1955

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

KETUA

SUTIKNYO

GROBOGAN

21-09-1981

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

SEKRETARIS

SUWARTO

GROBOGAN

17-07-1975

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 06

BENDAHARA

02

06

SUDARTO

GROBOGAN

07-07-1953

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

KETUA

SUDARJO

GROBOGAN

16-07-1957

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

SEKRETARIS

SUKAMTO

SRAGEN

21-07-1975

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 06

BENDAHARA

03

06

SUBAKIR

GROBOGAN

02-10-1978

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

KETUA

SURATMIN

GROBOGAN

17-06-1977

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

SEKRETARIS

SUWARDI

GROBOGAN

26-04-1969

DSN.TEMPURAN RT 03 RW 06

BENDAHARA

01

07

KUSNADI

GROBOGAN

15-09-1979

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

KETUA

SUPRIYANTO

GROBOGAN

23-12-1975

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

SEKRETARIS

SUPRAJA

GROBOGAN

07-03-1963

DSN.TEMPURAN RT 01 RW 07

BENDAHARA

02

07

JUBAIDI

GROBOGAN

24-08-1971

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

KETUA

ENDANG BAHTIAR

TASIKMALAYA

12-03-1982

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

SEKRETARIS

KARJONO

GROBOGAN

07-08-1978

DSN.TEMPURAN RT 02 RW 07

BENDAHARA